Kommunicera med AI

Det blir allt vanligare att den första kontaktpersonen du har kontakt med hos ett företag är en robot. Ibland kanske du inte ens är medveten om att det är en robot. Men, allt oftare erbjuder företag en kundtjänst som tar kontakt med dig redan när du besöker deras hemsida. Den formen av kundtjänst och andra kommunikativa roller hos vissa företag har redan blivit utbytta mot robotar.

Vår tids digitala assistenter

På 80- och 90-talet när datorn blev en allt vanligare del av de flesta arbetsplatser tyckte många att det var en omställning. Nu är vi mitt i en ny sådan omställning. Med AI kan hela yrkesgrupper komma att ersättas med robotar och olika former av Artificiell Intelligens. Det forskas mycket om omfattningen av arbeten och yrkesgrupper som i framtiden kan komma att ersättas av robotar av olika slag nu. Många yrkesgrupper som tidigare arbetade på fabriker av olika slag har redan ersatts av robotar.

Experterna menar att AI innebär en konkret tidsbesparing för företag. Det påverkar naturligtvis att många företag i framtiden kommer att prioritera att plocka in AI-robotar istället för människor. I vissa fall handlar det om att robotarna kommer att kunna lösa mycket mer komplicerade uppgifter än en människa kan och vissa fall kommer det handla om att de kommer att kunna utföra uppgifterna snabbare än människor.

Enligt vissa forskare verkar det som om AI inte kommer skilja sig något ur kundens perspektiv. Det vill säga, kunden kommer inte märka att det är en robot den kommunicerar med. Snarare anser de att robotarna kommer kunna lösa problem som människor inte hade kunnat lösa i kontakt med kunder också. Redan idag kan du som kund som sagt kommunicera med robotar av olika slag och ibland inte ens vara medveten om att det är det du gör. Det kan vara spännande att ha i åtanke nästa gång du tar kontakt med ett företags kundtjänst.