Populära användningsområden för AI idag

Som nämnts i andra texter på den här sidan används AI redan ganska flitigt både i Sverige och världen redan idag. Men, vilka användningsområden finns det redan? Och vilka nya användningsområden är på väg att etableras?

Hur AI används idag

Just nu är AI mitt i en guldålder, det började hända saker på allvar redan under 90-talet, men det är först under 2000-talet som AI fått ett större genomslag bland allmänheten. Idag används AI redan inom många områden. Bland annat används AI för att ställa medicinska diagnoser, inom logistik och inom datavetenskapen. Dessutom har AI börjat dyka upp inom sociala medier via robotar som är programmerade med AI. AI finns också i självkörande bilar som om inte allt för länge blir en del av den befintliga bilindustrin.

AI har också vunnit frågetävlingar och andra sporter mot människor. Och det har bara börjat för AI-industrin och forskningen. Så kallad “snäv AI” har förekommit i människors vardag ganska länge. Med “snäv AI” menas AI som är begränsat till ett visst område och som inte nödvändigtvis har ett mänskligt sätt att agera på. Praktiska exempel på det är bland annat självkörande bilar, språköversättningsprogram, datorspel som är baserade på strategi och program och appar som fokuserar på bildigenkänning.

På så vis använder vi AI och kommer i kontakt med AI på fler sätt än vi kanske är medvetna om idag. Dessutom så blir AI ett allt vanligare inslag i tekniska designer av olika slag, i sociala medier, i chattforum och liknande också. Det är således inte bara inom forskningen som de använder sig av AI, även om det är där den utvecklas mest fortfarande. Inom den närmaste framtiden kommer det enligt vissa experter bli allt vanligare med självkörande bilar, medicinsk rådgivning med hjälp av AI och appar samt i en större utsträckning i det vardagliga livet. Så som AI-robotar som finns på sociala medier och liknande.