Robotar

AI används på många sätt och inom många områden redan idag. I den här texten är fokuset på AI som robotar och hur de förekommer i vår vardag. Det finns andra texter på den här sidan om andra användningsområden för AI också.

Hur mänsklig kan en robot bli?

En robot är helt enkelt en elektromekanisk maskin som styrs av programmering på olika sätt. Det har länge funnits robotar på en del arbetsplatser. Robotar som har kunnat göra tunga lyft, robotar som har kunnat ersätta vissa former av fysiskt obekväma arbeten och robotar i form av datorer av olika slag. På det sättet har robotarnas intåg för det mesta bara varit av positiv natur. Eftersom de har underlättat inom industrin och förbättrat arbetsförhållandena inom vissa yrken. Samtidigt är det skillnad på en robot som är programmerad att utföra ett begränsat antal uppgifter och en robot som mer eller mindre kan tänka själv och fatta egna beslut.

Numera förekommer robotar inte bara inom industrin utan det blir allt vanligare med andra former av robotar. Exempelvis skulle inte en robot utan intelligens kunna ställa medicinska diagnoser eller koordinera logistiska transporter. Det har snarare varit uppgifter som tidigare enbart kunnat utföras av människor och med hjälp av mänsklig intelligens. Men, i och med AI och dess allt större genomslag finns det numera robotar som kan precis det som nämndes ovan. Till exempel ställa en medicinsk diagnos vid kontakt med en människa och robotar som kan koordinera logistiska processer lika bra som om uppgiften hade varit utförd av en människa.

Att samhället kommer att fortsätta påverkas av AI och robotar är ett faktum redan. Däremot i vilken utsträckning det hela kommer att ske och vad som kommer vara positiva effekter är svårt att avgöra på förhand. Däremot kommer det definitivt underlätta med fler robotar av olika slag inom olika yrkesgrupper så som läkare, på fabriker och liknande.