AI inom webbdesign

Att Artificiell Intelligens, eller AI har förändrat internet- och teknikbranschen på många sätt är redan självklart. Men, hur har AI påverkat områden som webbdesign och den estetiska processen med hemsidor? Nedan kan du läsa mer om det och om hur framtiden ser ut för webbdesigners.

Automatisk webbdesign

När tekniken har gått framåt har industrin runt den förändrats och så är det fortfarande. I takt med att tekniken och forskningen kring artificiell intelligens har gått framåt så har också användningsområdena för tekniken utvecklats. Det har bland annat resulterat i att det numera går att göra automatiska hemsidor. Det kanske låter enkelt, men för att designa en hemsida som enkelt kan anpassa sig efter olika format och olika användare har det tidigare krävts relativt mycket arbete. Det gör det däremot inte längre, numera är det lätt att skapa en automatisk hemsida med hjälp av automatisk webbdesign.

Det innebär exempelvis att det finns digitala assistenter som helt är baserade på artificiell intelligens som utför arbetet åt företaget. Det vill säga, företaget behöver inte längre anställa en webbdesigner för att skapa hemsidor som är välutvecklade och som tar hänsyn till olika läsare och olika användare. På det här sättet kan företaget spara tid och kanske också pengar.

Genom att använda sig av en robot istället för en fysisk person kan företaget fortfarande få en hemsida som är anpassad efter alla deras önskemål och behov. Det beror på att roboten med artificiell intelligens precis som en fysisk person kan ta reda på saker om företaget genom att ställa frågor och på så vis sedan skapa en hemsida som motsvarar företagets förväntningar. Tekniken har gått så långt att det idag är möjligt för en robot att tänka på estetik på samma sätt som en människa skulle ha gjort.

Det här kommer förmodligen inte påverka branschen i någon större utsträckning än men i framtiden kommer säkert AI ersätta en del jobb.