AIs påverkan på annonsnätverk

Det engelska ordet “affiliate” som betyder anknuten eller ansluten används idag för att beskriva olika annonsnätverk och deras funktioner. Det handlar om reklamannonser som är riktade och på så vis anknutna till olika målgrupper. I den här texten kan du läsa mer om hur den här delen av teknikbranschen påverkas av den artificiella intelligensens framfart.

AI och reklamkampanjer

De flesta har stött på annonser och reklam i sociala medier, riktade annonser som är anpassade efter just dig i ditt flöde. Oftast är den riktade annonsen framtagen av något robot av något slag. Numera är det vanligt att uppgifter som att rikta reklam och att anpassa reklam och annonser efter olika målgrupper sker via någon form av AI, Artificiell Intelligens. Det har lett till att teknikföretagen slåss om att bli först med det senaste inom AI idag.

Det finns dessutom stor potential för att AI kommer att få allt större genomslag i ovan nämnda sammanhang och liknande sammanhang. Det visar sig inte bara genom teknikföretagens kapprustning utan också genom att det blir allt vanligare med den här formen av annonser och reklam.

Syftet med den här formen av annonser är att locka trafik till företagens hemsidor. Genom att rikta reklamen direkt till specifika personer ökar sannolikheten för ökad trafik. Det finns olika typer av nätverk som sysslar med den här formen av reklam och marknadsföring. Den gruppen som brukar kallas för nästa generations nätverk är den riktade reklamen. Den genomförs allt mer sällan av människor och allt oftare av datorer eller AI-relaterade robotar. Det tekniken gör är att kartlägga var du som användare har befunnit dig på internet, vad du brukar befinna dig, vad du bruka söka efter och liknande.

AI och blixtsnabb monetisering
Ett intelligent system skulle blixtsnabbt kunna sätta upp en mängd s.k. affiliatesajter. En affiliatesajt får sin inkomst genom att hänvisa personer till olika tjänster på nätet mot provision. Ju mer lukrativa sökningar desto bättre betalt. Det finns en anledning till att många affiliates jobbar inom segment som exempelvis casino eller inom bank- och låneverksamhet. Bra exempel: ”Låna pengar”.

Det största problemet att överkomma är inte designen och självklart inte heller datahanteringen där datorer redan är överlägsna. Det sista hindret att överkomma är egentligen bara kreativiteten, vilket människor fortfarande är bäst på. Dock har ny forskning visat att AI även där har blivit skrämmande effektivt.  I den här artikeln berättas om hur AI redan har skapat kreativa berättelser helt på egen hand, baserat på kortare input gjord av en människa. Resultatet var så bra att koden hemlighetsstämplats, eftersom den skulle kunna bli en automatiserad fake news-spridare. Den dagen AI fixar det kommer den som sitter på den AI:n snabbt att kunna utnyttja ovanstående affärsmodell för att skapa enorma summor pengar blixtsnabbt. Boken “Life 3.0” av Max Tegmark har mycket att berätta om just detta, där en artificiell intelligens börjar arbeta på ungefär samma sätt, snabbt växer i storlek (de får hålla tillbaka tillväxten för att inte dra uppmärksamheten till sig) och sedan startar olika former av bolag som delas upp på olika sätt för att fortsätta kunna operera under radarn. De börjar exempelvis att tillverka film, men håller sig till animerad verklighetstrogen film, för att frågor om skådespelarna inte ska uppkomma. Produktionsbolagen är spridda på olika platser i världen, ofta svåra att nå. Resultet blir i slutändan en bättre värld.

I takt med utvecklingen av AI kommer vi förmodligen få se allt fler liknande tjänster helt bytas ut mot AI. Till exempel annonser som de nämnda ovan, kundtjänster av olika slag och: mer reklam.