Mer om AI

I följande texter hittar du mer information och detaljer om vad AI är, vad begreppet står för och hur forskningen kring AI ser ut i de nordiska länderna och utomlands.