AI i norden

Hur mycket forskas det på AI i Sverige och i resten av norden? Hur skiljer det sig från forskningen utomlands? Hur kan AI hjälpa och/eller påverka våra liv i norden? Det är frågor som du finner svar på i följande text.

AI i Sverige

I Sverige bedrivs forskning om AI på de flesta universitet och högskolor. Den främsta forskningen hittar du på tekniska högskolor och tekniska program på universiteten. Främst förekommer forskningen om AI inom datavetenskap, men den förekommer inom andra liknande vetenskaper också samt till viss del som ett tvärvetenskapligt ämne.

SAIS

SAIS är en förening för de svenska forskarna som forskar inom området. Föreningen bildades redan 1982, men de första mötena ägde rum redan året tidigare. Förkortningen SAIS står helt enkelt för Svenska AI Sällskapet. Det främsta syftet som föreningen har är att främja forskningen om AI i Sverige samt att se till att Sverige finns representerat inom den internationella forskningen om AI. De arrangerar en årlig konferens och samarrangerar konferenser och workshops tillsammans med andra instanser för att öka synligheten kring AI i Sverige.

Övrig forskning i norden

Det finns liknande föreningar i de andra nordiska länderna också. Bland annat så har Finland gjort stora avtryck inom AI. Det finns också en hel del konferenser för nordiska och europeiska forskare inom ämnet vilket också gynnar AI forskningen i Sverige, norden och Europa.

Det är inte heller enbart universiteten och högskolorna i Sverige eller norden som visat stort intresse för forskningen om AI. Många av de större tekniska företagen har också engagerat sig mycket både inom forskningen och lyft frågor och tagit fram produkter på området. Bland annat så har både museum av olika slag, teknikföretag och företag inom bilindustrin aktivt arbetat med AI på olika sätt. Det bedrivs mycket forskning om AI utomlands också och eftersom samhället blivit allt mer globaliserat samarbetas det flitigt mellan landgränserna i världen.