Generellt om AI

AI eller Artificiell Intelligens som det förkortningen står för blir allt vanligare i samhället idag. Främst inom områden så som teknik, webbdesign och medier av olika slag. Nedan kan du läsa mer om vad begreppet AI innebär och lite mer generell information om dess grunder och hur det kom till.

Begreppet AI

AI står som nämnt ovan för Artificiell Intelligens på svenska och Artificial intelligence på engelska. Det benämns ibland också för MI som står för Machine Intelligence internationellt. I stora drag innebär begreppet intelligens som produceras fram av maskiner och inte av människor eller djur.

Forskningen om AI har utvecklats snabbt, under det senaste decenniet har det forskats allt mer på ämnet och numera finns det flera delämnen inom forskningen också. Delområdena skiljer sig åt genom att de forskar på olika problem och har olika ingångar. Eftersom ämnet är förhållandevis nytt så förankrar sig många av delämnena på enskilda forskares arbeten och projekt.

Som forskningsområde grundades AI på ett påstående om att en egenhet hos människan är intelligens och att en människas intelligens skulle gå att beskrivas så exakt att en maskin skulle kunna simulera den. Det här påståendet väckte och har fortsatt väcka en rad filosofiska frågor och det är ett väldigt intressant ämne att läsa på om. Dels finns det en kluvenhet kring om människans intelligens faktiskt skulle kunna gå att simulera helt av en maskin. Eftersom människor också har en själ och ett emotionellt intellekt. Samtidigt så har forskningen gjort stora framgångar inom teknikindustrin och inom datavetenskapen.

Redan på antiken började människor spekulera kring huruvida det vore möjligt att programmera en artificiell människa. Det råder en stor förtjusning till de människoliknande robotarna som blir allt fler. Är de människor eller inte? Vad skiljer en människas intelligens mot maskinens simulerade motsvarighet. Frågorna är många och på andra ställen här på sidan kan du förhoppningsvis hitta många av svaren.